Впродовж багатьох років благодійність утвердилася серед традицій нашого народу. Зараз цілком природним вважається допомогти тим людям, які цього потребують. У Срібнянському районі Чернігівської області таку місію виконують  працівники територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який був створений в 2004 році. 

      Територіальний центр утворюється для здійснення соціального  обслуговування  та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного  перебування.

       Срібнянський територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних  послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за  дотримання етичних і правових норм.

         На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальному центрі мають право:

  • Громадяни похилого віку, інваліди, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я;
  • Громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх  сімей, нижчий ніж прожитковий мінімум для сім`ї.

         До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:

  • Відділення соціальної допомоги вдома;
  • Відділення денного перебування;
  • Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання;
  • Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

     Завдяки колективу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянського району одинокі непрацездатні громадяни, інваліди, особи, що опинилися  у складних життєвих обставинах відчувають дієву турботу держави.

       Працівники територіального  центру не тільки за службовими обов’язками, але й за покликом серця піклуються про літніх людей  та інвалідів. Завдяки їхній турботі літні люди отримують надію на майбутнє, відчувають себе повноцінними, повноправними членами суспільства. Щодня працівники приходять на допомогу, проявляють співчуття і терпіння, розділяють їх біль забуваючи про власні проблеми.