Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти територіального центру

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянського району

17300, Чернігівська область,  смт. Срібне, вул. Незалежності, 10

Тел. (04639) 2-13-76

 

E-mail: 7415tercentr@ukr.net

Веб-сайт: http://sribnetercentr.at.ua

З ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ

 

             Реалізація соціальної політики в державі сьогодні направлена на підвищення соціальних стандартів, розширення сфери соціальних послуг, спрямована на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства, забезпечення належного рівня їх добробуту.

            На Срібнянщині надання соціальних послуг покладено на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Срібнянському районі.

           Територіальний центр є установою, яка надає через свої структурні підрозділи різні види соціальних послуг як на безоплатній так і на платній основі, які спрямовані на підтримання життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя пенсіонерів, інвалідів, самотніх непрацездатних громадян, інших соціально незахищених верств населення.

           Основними завданнями у сфері діяльності територіального центру є:

            - реалізація державної політики у сфері соціального обслуговування (надання соціальних послуг) незахищених верств населення району;

        - виявлення громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні і наданні соціальних послуг та забезпечення якісного їх обслуговування;

  - участь у здійсненні, в межах своєї компетенції, комплексних програм соціального обслуговування інвалідів, одиноких та малозабезпечених громадян, осіб похилого віку та сприяння всебічного розвитку соціального обслуговування та надання соціальних послуг безпосередньо за місцем їх проживання;

       Все це робиться для забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм, що в свою чергу стимулюватиме постійне вдосконалення системи та можливість швидкого реагування на потреби клієнтів.

        Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Срібнянського району має має 2 структурних підрозділи:

-відділення соціальної допомоги вдома;

-відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

      Відділення соціальної допомоги вдома призначене для організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги догляду вдома.

          Соціальна послуга догляду вдома - комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули

      Соціальна послуга догляду вдома в обсягах, визначених цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або із встановленням диференційованої плати.

Підставою для отримання соціальної послуги догляду вдома є звернення(заява) отримувача соціальної послуги або його законного представника до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу. Таким суб’єктом є територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

           Соціальна послуга догляду вдома надається після здійснення первинного комплексного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги догляду вдома.

Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги догляду вдома та ґрунтується на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складається й узгоджується з кожним отримувачем соціальної послуги та територіальним центром ( так як і договір) у двох примірниках.

Соціальна послуга догляду вдома надається за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

               Принципи надання соціальної послуги догляду вдома:

1. Доступність соціальної послуги догляду вдома.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги.

3. Захист та безпека отримувача соціальної послуги.

4. Конфіденційність інформації.

        Зміст та обсяг соціальної послуги догляду вдома для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в договорі на отримання соціальної послуги догляду вдома.

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа.

Відділення територіального центру також здійснює обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату, відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

           Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

1) продовольчими товарами:

- до Дня Перемоги (9 Травня),

- до Міжнародного дня людей похилого віку (1 жовтня),

- до Міжнародного дня інваліда (3 грудня)

2) кваліфікованими медичними послугами.

3) грошовими допомогами

             Грошові допомоги надаються громадянам, яким виповнилося 100 і більше років та

одиноким непрацездатним громадянам, які обслуговуються територіальним центром.

4) одягом, взуттям

         Працівники центру співпрацюють з громадськими, первинними ветеранськими та волонтерськими організаціями, релігійними конфесіями, виконкомами сільських рад, керівниками сільськогоосподарських підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності задля здійснення єдиної мети - допомогти ветеранам війни та праці, інвалідам відчути фізичне та психологічне задоволення, радість, свою повноцінність і потрібність, зробити життя яскравим, комфортним, залучити до творчості, відволікти від сумних думок, повернути віру в свої можливості. Адже кожна людина похилого віку повинна жити комфортно, відчувати підтримку та турботу з боку влади.

            Здорова, активна, щаслива старість – це мета кожної людини і робітників територіального центру.

Діяльність територіального центру і надалі буде спрямована на підняття рівня організації соціальної роботи в районі, розширення спектру і контингенту отримувачів соціальних послуг, сприяння безпечній життєдіяльності людей похилого віку, інвалідів та громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації.

      Наше завдання – вселити в людей надію в добро. Працівники терцентру стали членами великої родини, які щиро вболівають за своїх підопічних, радіють, коли вдячністю сяють обличчя тих, кому ми допомагаємо подолати труднощі.

Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку керівників територіального центру

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефон службовий

Пиндюра Жанна Миколаївна

Директор

2-13-76

Трохименко Ліна Іванівна

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома

066-542-53-25

Волошина Лариса Василівна

Головний бухгалтер

2-12-87

Бобошко Альона Павлівна

Завідувач відділення денного перебування

2-18-64

Вірченко Надія Миколаївна

Завідувач відділення надання адресної натуральної та грошової допомоги

2-18-64

Бринза Алла Іванівна

Завідувач відділення стаціонарного догляду  с.Карпилівка

2-44-23

096-731-22-40